Close

Lipiec 4, 2017

RYNEK ENERGII PO LIBERALIZACJI – możesz oszczędzać na prądzie

1 lipca 2007 r. nastąpiło pełne otwarcie rynku energetycznego, czyli ok. 14,5 mln gospodarstw domowych uzyskało prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Możliwość taką dała nam liberalizacja rynku energetycznego oparta na znowelizowanej ustawie z dnia 4 marca 2005 r. „Prawo energetyczne” Ustawa reguluje wdrożenie dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, która zobowiązuje kraje członkowskie do otwarcia rynku wewnętrznego energii elektrycznej na zasadzie dostępu stron trzecich do sieci (zasada TPA ang. Third Party Access).

Główną rolę na zliberalizowanym rynku energetycznym odgrywa polityka cenowa, a co za tym idzie konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznym. Do 1 lipca b.r. klient indywidualny musiał korzystać z oferty lokalnej spółki dystrybucyjnej, która przyłączała do sieci, dostarczała i sprzedawała energię elektryczną.

Obecnie z przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo wyodrębniono spółki obrotu, które zajmują się handlem energią. Natomiast działalność przesyłowa i dystrybucyjna jest prowadzona przez wydzielonego prawnie i organizacyjnie operatora systemu, niezależnego w zakresie podejmowania decyzji wobec interesów wytwórców i dostawców energii elektrycznej, który jest zobowiązany do świadczenia usługi wolnej od dyskryminacji.

Zamów bezpłatne porównanie Twojego rachunku

Dziś gospodarstwa domowe mają prawo wyboru, prawo do zmiany sprzedawcy energii. Przedsiębiorstwa energetyczne przestaną nas traktować tylko jako odbiorcę. Staliśmy się klientami, o których będą walczyć spółki obrotu, a polityka cenowa będzie w centrum realizacji tej strategii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *