Close

RYNEK ENERGII PO LIBERALIZACJI – możesz oszczędzać na prądzie

RYNEK ENERGII PO LIBERALIZACJI – możesz oszczędzać na prądzie

1 lipca 2007 r. nastąpiło pełne otwarcie rynku energetycznego, czyli ok. 14,5 mln gospodarstw domowych uzyskało prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Możliwość taką dała nam liberalizacja rynku energetycznego oparta na znowelizowanej ustawie z dnia 4 marca 2005 r. „Prawo energetyczne” Ustawa reguluje wdrożenie dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, która zobowiązuje kraje członkowskie do otwarcia rynku wewnętrznego energii elektrycznej na zasadzie dostępu stron trzecich do sieci (zasada TPA ang. Third Party Access).

Read More